Home > מדינת ישראל > הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – עונש לא-חוקי ברשות החוק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – עונש לא-חוקי ברשות החוק

כמו במדינה קומוניסטית טובה, במדינת ישראל יכול לדפוק לך בדלת אדם זר, ולהפיל עליך משימה מטעם השלטון.

ואם אתה לא מרוצה מכך שהשלטון מעוניין להטיל עליך עונש, ולכפות עליך לבצע משימה שאינך מעוניין בה, הוא מאיים עליך עם ‘החוק’.
כלומר, יש חוק בישראל, דבילי ככל שהדבר ישמע, שמטיל על אזרחים שלא פשעו בדבר, לבזבז שעוד יקרות בתיעוד הוצאותיהם, עבור צרכיו של השלטון, מבלי שיש להם מילה בדבר.
חוק בלתי-חוקי בעליל, לכל מי שמבין חצי דבר במושג ‘חופש’.

אני אחזור על זה בצורה יותר ברורה: גוף שמתקיים מהמיסים שאני ואתם משלמים, מתייחס אלינו כאריסים שחייבים לעשות כדבריו.

וזה עובר לסדר היום, כי ישראלים התרגלו שדופקים אותם.
זה, ועוד מליון פשעים ועבירות אחרות שמבצעת ממשלת ישראל, לדורותיה, כנגד אזרחי ישראל, מכיוון שזאת מדינה חצי-סוציאליסטית מושחתת. מדינה דמוקרטית היא מדינה שבה השלטון קיים כדי לשרת את צורכי העם. בדיקטטורות השלטון מתייחס לעם כרכוש, ושודד אותו לבקרים.

כל אזרח ישראלי משלם מיסים נשדד על-ידי ממשלות וארגונים שכל מטרתם קיומם היא למצוא דרכים חדשות לשדוד אותו.

וזה עוד מבלי להזכיר את אלו שגורשו מביתם כדי להקים מדינת טרור שמשגרת טילים על הדרום.

Categories: מדינת ישראל
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: